Sårbare SQL servere

Der er fundet 492.000 ubeskyttede Microsoft og Oracle SQL databaseservere

Hackeren David Litchfield har ved portscan mod 1.160.000 tilfældige IP adresser – TCP port 1433

(SQL server) og 1521 (Oracle) fundet 492,000 Microsoft SQL og Oracle database servere, uden firewall beskyttelse, som man kan få direkte adgang til. Af de ubeskyttede SQL Servere der blev fundet kørte mere end 80% SQL Server 2000 og af dem var det kun 46% som kørte med Service Pack 4, 4% var overhovedet ikke patchet. Dermed er de sårbare overfor så gamle malwares som Slammer ormen og Hello Bug.

Der er dermed et godt incitament for hackere til at kaste sig over dårligt beskyttede SQL servere.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net