C-cure er vækstet 45% i 2008 og er kommet på SKI’s rammeaftale

C-cure er kommet med på SKI’s rammeaftale om IT konsulentydelser, som træder i kraft 1. marts 2009. C-cure ser frem til at dørene åbnes for endnu flere udfordringer fra den offentlige sektor.  Vi er selvfølgelig  glade og stolte af, at vi kvalificerede os. Vi er også stolte af at se, at vores forretningsstrategi har holdt vand, alene i 2008 opnåede vi en omsætningsvækst på 45%.

Rammeaftalen lægger op til indkøb af ydelser for i alt ca. 1,4 mia. og er en unik chance for gennembrud, for de mindre leverandører.

Kort om rammeaftalen
SKI’s Rammeaftale for IT konsulentydelser - rådgivning, ressourcer og specialistydelser, tæller en leverandørliste på 110 IT virksomheder. Ikke overraskende er der mange mindre virksomheder repræsenteret på listen, for denne gang blev der særligt lagt vægt på økonomi og selvfølgelig kompetencer på de forskellige forretningsområder, som strækker sig fra overordnet, forretningsorienteret rådgivning omkring digitalisering og effektivisering, over ekspertassistance inden for arkitektur og sikkerhed m.m.

Kort om SKI
SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og halvoffentlig sektor. Udbuddene udmønter sig i rammeaftaler, der fremmer og effektiviserer offentligt indkøb, og dermed bidrager til at sikre den danske velfærd. SKI blev etableret i 1994 og er et kommercielt aktieselskab ejet af staten med 55 pct. og Kommunernes Landsforening med 45 pct. SKI’s omsætning er næsten tredoblet siden 2003, og omsætningen estimeres til at ville udgøre 10,6 mia. kr. i regnskabsåret 2008. Den nye ambitiøse strategi sigter mod, at offentligt indkøb via SKI’s rammeaftaler i 2012 vil udgøre 13 mia. kr.

Bæredygtig forretningsstrategi
C-cure var tilbage i 2003 distributør, men valgte dengang at blive direkte leverandør i markedet. Vi holdt fortsat fast i de forhandlere der ønskede at benytte vores IT sikkerhedskompetencer og etablerede samtidigt nye direkte kunder. Mange mente at det ville være en svær balancegang at både have direkte og indirekte kunder, men det handler jo i bund og grund om en ordentlig moral og etik, så kan det sagtens lade sig gøre.

C-cure udvidede både antallet af IT sikkerhedsprodukter, men også antallet af løsninger indenfor hver kategori. Således tilbydes i dag f.eks. 6 forskellige antivirusløsninger, 4 forskellige krypteringsløsninger etc. På den måde er man i langt større grad, i stand til at opbygge relationen til den enkelte kunde, baseret på ren rådgivning frem for, at man tilbyder en løsning, fordi det er den eneste man har. Konkurrerende løsninger har forskellige forcer og da ikke alle virksomheder har samme økonomi, driftsbehov eller sikkerhedsstrategi, så er der tit brug for at veje løsningerne op mod hinanden.

Vores forretningsmodel giver også kunderne mulighed for at kunne skifte løsning, uden at skifte leverandør og kompetencer ud. Netop det at vi har lagt vægt på rådgivning og en bred viden om udbuddet af løsninger i markedet, har gjort at vi i 2008 har vækstet 45% i omsætning og at vi har kvalificeret os til at komme på SKI aftalen. Det er rart at se at vi har disponeret fornuftigt.  

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net