4. juli 2013

Udveksling af fortrolige data mellem USA og 7 europæiske lande

Tidligere NSA medarbejder Wayne Madsen udtalte til The Guardian, The Observer d. 29.juni 2013, at 7 europæiske lande og USA har adgang til Tat 14 fibre-optic kabelnetværket der løber mellem Danmark, Tyskland, Nederlandene, Frankrig, England og USA, der gør det muligt for dem at aflytte enorme mængder af data, inklusive telefonsamtaler, emails og optegnelser af brugeres adgang til websites.

Imens regeringer udadtil agerer forarget over den afslørede spionage og aflevering af data til USA, har de i virkeligheden tegnet trediepartsaftaler med NSA omkring dataudveksling.

Artiklen er nu kun at finde i en cashet version på Google. Der stilles efter sigende spørgsmålstegn ved validiteten af Wayne Madsens udtalelser, men dialogen fortsættes ivrigt, for der er ingen tvivl om at der foregår mere dataudveksling end hvad de fleste virksomheder kan acceptere.

Har man følsomme dialoger og dataudvekslinger, bør man stærkt overveje at kryptere kommunikationen.

Læs hele artiklen fra The Guardian/The Observer: http://archive.is/SdLeW

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net