Hvor og hvordan man henter et hotfix hos F-Secure

Gå til F-Secures hjemmeside ved at klikke her

Vælg fanebladet "corporate users" Øverst.

I dialogboksen står der " Product Related Issues"

Under step 1 vælges det software som din forespørgsel handler om

Under step 2 vælges "Find hotfix or patch for this product"

Under step 3 trykkes på iconet "Continue"

Herefter fremkommer en oversigt over samtlige hotfixes og patches. Vælg det ønskede hotfix eller patch. Læs vejledningen grundigt og følg proceduren for at downloade.

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net