Vigtig information om Norman NVC 5.8

Læs her hvis I har en corporate licens til Norman Virus Control. 

I forbindelse med kommende version 5.8 af Norman Virus Control (NVC 5.8), er det af største vigtighed, at kunder med plugins til Lotus Domino, Microsoft Exchange 5.5, Microsoft Exchange 2000/2003 og Mimesweeper bliver opgraderet til de nye versioner forud for release af NVC 5.8. Det vil sige allerede nu

De nye plugins er "hybride", forstået på den måde, at de vil kunne køre under både NVC 5.7 og den kommende NVC 5.8. 
De gamle (nuværende) NVC 5.x plugins vil IKKE kunne køres under kommende NVC 5.8. Manglende opdatering af nuværende v/5.7 plugins kan i værste fald medføre crash eller fejlende scanning. 

Den endelige release dato for NVC 5.8 er endnu ikke fastlagt, men den forventes at komme i starten af januar 2005. Dog skal eksisterende NVC 5.7 installationer med nævnte plugins opgraderes først under alle omstændigheder. 

Kort NVC 5.8 information 
Den kommende Norman Virus Control v/5.8 er et komplet produkt og vil have to funktioner:  

1. Være den sidste version i 5-serien med understøttelse for Windows 9x
2. Være overgangsversionen til NVC v/6 (NVC 5.8 vil have delvis NVC6 funktionalitet) 

Opgradering til NVC 5.8 er en 2-steps proces, som omfatter følgende fremgangsmåde:  

a) Opdater alle plugins på mail- og gateway servere
b) Opdater nuværende NVC version (5.7) til version 5.8.  

Når NVC 5.8 frigives, vil opdateringen under punkt b) kun ske ved hjælp af Norman Internet Update (NIU) for eksisterende installationer. For nye installationer vil man kunne hente installationsprogrammet fra følgende link: http://www.norman.com/Download/Full_versions/nvc/  

På netværk, med central distributionsserver, vil klienterne automatisk blive opgraderet til v/5.8, så snart den er tilgængelig via Norman Internet Update. 

Download af NVC 5.8 plugins
De nye plugins kan hentes fra password beskyttede sider, så du bedes venligst kontakte os, hvis du har behov for en kode.

Installation af NVC 5.8 plugins
De nye plugins er "selvkørende" og søger selv for at fjerne den tidligere version og installere den nye version. Kør blot EXE-filen på selve mail- eller gateway serveren. Husk at være logget ind som Administrator eller som en bruger med administrative rettigheder.

Hvis du er kunde hos os er du velkommen til at kontakte os med spørgsmål til ovennævnte.

            

 

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net