Spyware !

 

 

Spyware-programmer kan registrere alle dine handlinger på nettet. Dine forbrugsvaner lagres i databaser og benyttes mest af udenlandske virksomheder om bruger oplysningerne til at målrette reklamer mod dig og andre. Men spyware kan bruges til andet og mere end uskyldige markedsundersøgelser.

Man kan med rette frygte at blive udspioneret imens man arbejder. Dette gælder såvel privat som i arbejdsmedfør. Bankoplysninger og andre fortrolige informationer vil nemt kunne deles med ukendte parter. Både Trojaner og Spyware er istand til at videresende dine informationer til ukendte internetadresser uden at du opdager det.

Der findes selvfølgelig løsninger på denne problematik. Både via opsætning af traditionel firewall, ved contentfiltering og ved opsætning af individuelle firewalls på den enkelte PC etc.

Datatilsynet skriver bl.a. ;

Efter Datatilsynets opfattelse bør den dataansvarlige som minimum træffe følgende foranstaltninger:

  • Etablering og vedligeholdelse af en firewall, som sikrer gennemførelse af myndighedens sikkerhedspolitik, herunder f.eks. spærring for adgang til suspekte hjemmesider.

  • Ajourføring af servere og pc-arbejdspladser med sikkerhedsopdateringer, som sikrer mod ondsindet udnyttelse af sårbarheder i de anvendte programmer.

  • Etablering af virusværn, som løbende holdes ajourført. Et virusværn vil bl.a. sikre mod en del af den ondsindede spyware.

  • Opsætning af sikkerhedsindstillingerne i browseren og e-post klienten på de enkelte pc-arbejdspladser, således at der opnås den ønskede sikkerhedspolitik omkring websteder, cook­ies og modtagelse af eksekverbar kode (plug-ins m.v.)

Efter en vurdering af den konkrete sikkerhedsrisiko og under hensyntagen til øvrige sikkerhedsforanstaltninger kan yderligere sikkerhedsforanstaltninger være hensigtsmæssige, herunder f.eks. installation af anti-spyware programmer på de enkelte pc-arbejdspladser. "  www.datatilsynet.dk 

 

C-cure kan hjælpe dig. Der er mange forslag på løsninger og måske har du/I allerede købt en løsning der blot skal konfigureres korrekt eller også ligger produktet uudnyttet i en tidligere indkøbt produktpakke.

Vi hjælper gerne med et svar - skriv mail til os - klik her

Microsoft 365 security

Microsoft 365 security

Powered by wpsnet.com -  Menu design based on CC-BY: html5up.net